Privacy

Uiteraard respecteer ik de privacy van u. Uw postadres gebruik ik alleen om u bestelde boeken op te sturen. Uw emailadres gebruik ik alleen om u te informeren over mijn blogs en over de boeken in de winkel. Verder doe ik er niets mee, zeker geef ik ze niet aan anderen. Uw gegevens worden verwijderd wanneer u dat wilt of wanneer ik stop met de website c.q. de webwinkel.