Ischa Meijer

Ischa Meijer (1943 – 1995) was ook dichter. Beroemd als interviewer voor dag- en weekbladen, voor de radio en t.v., was hij tevens schrijver van De dikke man en nog veel meer en schreef hij regelmatig een gedicht. Toen hij net op de middelbare school zat schreef hij al zijn eerste gedichten en die werden toen gepubliceerd in de schoolkrant Mirabile Lectu van het Haarlems Stedelijk Gymnasium. Ischa was toen 12 of misschien 13 jaar oud. Eén van die gedichten is het volgende:

           BEGIN
Er was een begin
toen
god sprak
en
wij niet waren

er zij licht,
                en, er kwam licht.

woeste bergen
oneffen
                dalen
en de mens zweeg.

Er zij een een uitspansel,
                                      en, het was.

En de 
aarde 
was 
woest en leeg
en de geest gods zwierf
                          over de wateren die
                                                    waren.

Er zij een scheiding
tussen
water
en
water
          en, er was.

De mens kwam
en ging
eeuwen door.

Het gedicht werd samen met 3 andere marginaal uitgegeven door de Dikke Mannen Pers uit Grootebroek in 2007.  De titel van die uitgave luidt Het mislukte genie. Dat was hoe Ischa’s vader hem noemde nadat hij de gedichtjes beluisterde, toen die ongewenst voorgedragen werden door zijn moeder, aldus de toelichting van Ivo Hoogerwoerd in het boekje.

Ischa Meijers visie op de mensen daargelaten, heb ik over het scheppingsverhaal, en met name over het wonderlijke zinnetje “water scheiden van water” ( genesis 1.6) een aardige anekdote. We waren met Leen, mijn schoonvader, in Sicilië en bezochten de prachtige Dom van Monreale, bij Palermo. Die Dom is beroemd vanwege de mozaïeken op de muren. Eén van die mozaïeken toont de scheiding van het water van het water. Ik vroeg Leen, die als goed gereformeerde als geen ander de bijbel kende, wat er afgebeeld werd. Hij zei, wat ik stiekem verwachtte, dat dit ging over de vlucht van het Joodse volk uit Egypte, waarin Mozes met de hulp van God een doorgang door de Rode Zee maakte. Met een glimlach kon ik Leen toen corrigeren en vol van genade overtroeven: het gaat om een zinsnede uit Genesis 1, de eerste dag van de schepping nota bene, waarin God het hemelwater scheidde van de zeeën. Een mooie herinnering aan Leen die overleed op 30 april 2015. 

Monreale, Duomo: “Creazione del cielo e del mare”, Ciclo del Vecchio Testamento – La Creazione, mosaico bizantino, XII – XIII sec. Iscrizione latina: “FECIT FIRMAMENTUM IN MEDIO AQUARUM ET DIVIDAT AQUAS AB AQUIS”. [ENG] Monreale, Duomo: “Creation of the Sky and the Sea”, Old Testament Cycle – Creation, byzantine moaic, XII – XIII sec. Latin inscription:”FECIT FIRMAMENTUM IN MEDIO AQUARUM ET DIVIDAT AQUAS AB AQUIS”.

De afbeelding is van het genoemde mozaïek in de Dom van Monreale, rechts bovenin: divida le aque dalle aque.