G. Brands

G. Brands is het pseudoniem van Gerard Bron (1934 -2012). Hij is vooral bekend als één van de oprichtende redacteuren van het zestigerstijdschrift Barbarber en ook als uitvinder, in Nederland althans, van de boekentoptien. Van hem een gevonden gedichtje, gepubliceerd in het bundeltje “Weerloos overgeleverd”, d.d. 2011.

TWEE KIKVORSEN

‘k Heb een rrok, ‘k heb een rrok!
Hij is te korrt, hij is te korrt.
Ik drraag ‘m toch, ik drraag ‘m toch.
Je mot ‘m wat rrekken, je mot ‘m wat rrekken.

(dr. E. Laurillard: Sprokkelhout; D.B. Centen, Amsterdam 1887)

Van kikkers kan ik zo blij worden. We zijn in Jisp. Kikkers bij ons in de sloot. Mei – juni is de periode waarin ze enorm veel kwaken. De één kwaakt met een ander hun ochtend-duet. In het rijmpje wordt het geluid van het kwaken dicht benaderd. Als ik het hardop lees, hoor ik de kikkers erin. In het Nederlandse kwaken missen we de r. Die is er wel in het Engels, Duits, Frans of Spaans: respectievelijk: croak, krächzen, crever en croar. Dat de kikkers zingen over korrte rrokken, is nieuw voor mij.

Brands schreef het gedichtje niet zelf. Het is een poème trouvé, zoals die in Barbarber regelmatig een plekje kregen. Brands heeft het gevonden tussen het Sprokkelhout van de negentiende eeuwse dominee-dichter Eliza Laurillard. Diens sprokkelhout is een soort encyclopedie van geschied- en letterkundige curiositeiten en weetjes. Daar staat het op pagina 156. Het werd gepubliceerd door de uitgever D.B. Centen in 1878. 

Laurillard heeft het kikvorsengesprek zelf ook ergens opgepikt, niet zelf verzonnen dus, hoewel…. In die rokken die te kort zijn hoor ik nog wel de vermaning van de dominee. Het rijmpje werd opgenomen als een voorbeeld van weergave van dierengeluiden. Het staat onder de letter N bij het lemma nachtegalenslag.  

Het kikkergedicht staat dus in een bundeltje dat door de Gentse margedrukker Druksel in 2011 werd gepubliceerd, vlak voor Brands overleed in 2012. Alle boekjes werden gesigneerd. 

DSC01084.JPG

Zijn bibberige handtekening doet me terugdenken aan één van mijn moeders laatste handtekeningen, vlak voor haar overlijden in 2019. 

Voor meer info over G. Brands zij verwezen naar de Nederlandse Poëzie Encylopedie https://www.nederlandsepoezie.org/dichters/b/brands_g.html

of bij schrijversinfo: https://www.schrijversinfo.nl/brandsgerard.html

Een paar boekjes van G. Brands zijn te koop bij mijn poëziewinkeltje. https://www.igpoezieb.nl