K. Schippers

De debuutbundel van K. Schippers uit 1963 is getiteld “De waarheid als De koe”. Alluderend op het spreekwoord “een waarheid als een koe” suggereert de titel dat het in de gedichten om vanzelfsprekendheden gaat, zaken waar je niet aan hoeft te twijfelen, want een koe is een koe, daar kun je niet omheen. Alleen het onbepaalde lidwoord “een” is, niet voor niets, vervangen door het bepalende “De” met een hoofdletter. Het tweede gedicht in het bundeltje vat de koe bij de horens.

DE KOE
Een koe is een merkwaardig beest
wat er ook in haar geest
moge zijn
haar laatste woord
is altijd
boe


In dit gedichtje zijn twee spreekwijzen verwerkt: “in de geest van” wat duidt op iets dat volgens de principes, ideeën en gevoelens van dat iets gezien kan worden. Het gaat er dus om te proberen het merkwaardige beest koe, te zien in de geest van de koe zelf, en dus niet met allerlei betekenissen die er bv in de geest van de mens aan een koe zijn toe te kennen. 
In de tweede zin is het spreekwoord “het laatste woord hebben” ingezet. De koe zelf heeft het laatste woord: boe.
Dat is dus, wat er vanuit de koe over de koe gezegd kan worden. Hoewel het ook een grapje is, staat zo’n gedicht voor een heel barbarber-programma, waarin op patafysische wijze de werkelijkheid recht wordt aangedaan: Laat de gewone wetenschap, fysica en metafysica, even rusten, breng geen hiërarchie aan. Niet metafysisch zoekend naar de koe achter de koe. Niet zoekend naar de wetenschappelijke, in algoritmen gevangen beschrijvingen en verklaringen zoals in de zoölogie of fysica, gebeurt. Laat de koe voor zich zelf spreken als eenmaligheid en toevalligheid en verwonder je. In die geest. 
Tenslotte iets over de keuze van de dichter voor het woord “merkwaardig” in de eerste zin. Welk betekenis zou dit woord hier hebben? Voor merkwaardig zijn er tientallen synoniemen en betekenissen, zoals curieus, opvallend, afwijkend, typisch, raar, opmerkelijk, interessant, frappant, wonderlijk, etc.
Bij IGpoezieB is allerlei werk van K. Schippers te koop.